วิสัยทัศน์ (Vision of WPM GROUP)

บริษัทในเครือ WPM GROUP จัดตั้งขึ้น เพื่อมุ่งมั่นความเป็นผู้นำ การขายและบริการ จำหน่ายปั๊มน้ำ เป็นศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรม พัฒนาพนักงานสู่ความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission of WPM GROUP)

1. บริษัทสร้างความก้าวสู่การเป็นผู้นำการขายและบริการ
2. บริษัทสร้างความพึงพอใจทั้งคู่ค้า และผู้ใช้บริการ
3. บริษัทสร้างมาตรฐานการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ
4. บริษัทสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบปฏิบัติการองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัทในเครือ WPM GROUP มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายปั๊มน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และคู่ค้า ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยได้มีการวางแผนการตลาด การขาย การกระจายสินค้าให้มีความสอดคล้องกันอย่างลงตัว พร้อมเป็นที่ปรึกษาบริการด้วยความจริงใจ ชัดเจน

 
 
 
 
Untitled Document
           
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
081-5408734
  บริษัท โลกปั้มน้ำ แอนด์ มอเตอร์ จำกัด    
094-5856159
  บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด        
  บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แอนด์ มอเตอร์ จำกัด
  บริษัท ยูโรฮาสคอน จำกัด    
       
  © Copyright 2011 WPM GROUP