รับสมัครพนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง รับสมัครพนักงานขาย 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
 • มีความรู้ด้านการบัญชี มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการทำงาน
 • มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักในงานขาย มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
รับสมัครช่างไฟฟ้า PLC 3 ตำแหน่ง รับสมัครช่างไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการทำงาน และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความสามารถเซ็ทค่า PLC
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการทำงาน และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถประกอบตู้คอนโทรลได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
รับสมัครพนักงานส่งของ 3 ตำแหน่ง  
คุณสมบัต  
 • เพศชาย อายุไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นคนขยัน
 • ตรงต่อเวลา
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 

สนใจสมัครงาน...ติดต่อเบอร์โทร. 081-5408734, 081-8984156
บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
200 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
E-mail : watchara@worldpump-wpm.com

 
Untitled Document
           
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
081-5408734
  บริษัท โลกปั้มน้ำ แอนด์ มอเตอร์ จำกัด    
094-5856159
  บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด        
  บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แอนด์ มอเตอร์ จำกัด
  บริษัท ยูโรฮาสคอน จำกัด    
       
  © Copyright 2011 WPM GROUP