A
 

Accessories
dosing instrumentation

Accessories
dosing pumps
Accessories
electrical
Agitators
ALPHA SOLAR
ALPHA1
ALPHA1N
ALPHA2
ALPHA2L
ALPHA2LN
ALPHA2N
ALPHA3
APG
AQpure accessories
AQpure
AQtap Water dispenser
       
B
 
BM
BME, BMET
BMEX
BMP
BMS
       
C
 
CIU
CM Self-priming
CM
CMB Booster
CMB PM
CMB PS
CMB PT
CMBE TWIN
CMBE
CME
CMV
COMFORT

Conex DIA-1
preassembled

Conex DIS-D
preassembled
Conlift
CONTROL Control DC
Control MPC
CR
CRE
CRFlex
CRI
CRI10
CRK
CRN
CRNE-HS, CRN-SF
       
CRT
       
       
D
 
DDA
DDC
DDE
DDI
Disinfection Systems
DME
DMH
DMX
DP
DPK
     
DW
DWK
     
       
E
 
       
EF
       
       
F
 
Fire, CRF
Fire, DBI
Fire, FM-UL
Fire, PSB
Fire, UNI
       
Fire, VTF
       
       
H
 
HS
Hydro 1000
Hydro Micro-E
HYDRO MPC-E
HYDRO MPC-F
HYDRO MPC-S
Hydro Multi-E
HYDRO MULTI-S 2 CMV5-6
Hydro Multi-S G 2CR3
Hydro Multi-S G 3CR3-7
3x400-50hz PE
 
Hydro Multi-S2
Hydro Multi-S3
HYDRO MULTI-S 2 CMV5-6
Hydro Solo-S CR
       
J
 
JDBasic
JP
JPA 3-42 PM1 15 A-A-BBVP
JPA 3-42 PT-H A-A-BBVP
JPA 4-47 PT-V A-A-CVBP
JPA 5-61 A-A-CVBP
JPA
JPB 5 A-A-CVBP
JPBasic
JPC 4-54 PT-V A-A-BBVP
     
JPC
JPD 5-61 PT-V A-A-CVBP
   
       
K
 
   
KPC
KPL
KWM
   
       
L
 
       
LS
       
       
M
 
MAGNA1 25-40
MAGNA1 25-40N
MAGNA1 32-60 F N
MAGNA1 40-80F
MAGNA3 32-120 F N
MAGNA1 D
MAGNA3
MAGNA3 25-40
MAGNA3 25-40N
MAGNA3 32-40 F
MAGNA3 32-40 FN
MAGNA3 32-120 F
MAGNA3 32-120 FN
MAGNA3 D 32-40
MAGNA3 D 32-40 F
MAGNA3 D 32-120 F
MG, ML
MGE, MLE
MGFlex
MMG
MMS
MQ
MS
MS3, MSF3
MTA
MTB, MTBE
MTH
MTR
MTRE
MTS
     
Multilift
     
       
N
 
NB, NBG
NBE, NBGE
NK, NKG
NKE, NKGE
NS
       
P
 
PF
PM 1
PM 2
PM Rain
Pressure tanks
       
R
 
   
RMQ 3-45-A
RMQ 3-45-B
RSI
   
       
S
 
S
SB, SBA
SCALA2
SE
SEG
SEV
Sewer Chewer
SL
Sololift2
SP
SP-G
SPK
SP-NE
SQ
SQ, North America
       
SQFlex
       
       
T
 
TP
TPD
TPE 2
TPE 2 (I)
TPE 2 D
   
TPE 3
TPE 3 (I)
TPE 3 D
   
       
U
 
Unilift AP
UNILIFT CC
Unilift KP
UP A, Home booster
UP, UPS Series 100
       
UPS Series 200
       
 
Untitled Document
           
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
081-5408734
  บริษัท โลกปั้มน้ำ แอนด์ มอเตอร์ จำกัด    
094-5856159
  บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด        
  บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แอนด์ มอเตอร์ จำกัด
  บริษัท ยูโรฮาสคอน จำกัด    
       
  © Copyright 2011 WPM GROUP