บริษัทในเครือ WPM Group ได้เริ่มก่อตั้งจากวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้บริหาร และชอบที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การสะสมประสบการณ์ต่างๆ ด้านธุรกิจ ผนวกกับความมานะอดทน และความจริงใจที่มีให้กับลูกค้า ทำให้ WPM Group ประสบผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกร มาโดยตลอด ภายใต้สโลแกน ที่ว่า จริงใจ ชัดเจน


           บริษัทในเครือ WPM Group ได้ขยายกิจการออกเป็น 5 สาขา เพื่อรองรับลูกค้าทุกภาคส่วนธุรกิจ รวมถึงการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ปั๊มน้ำ มอเตอร์ เกียร์ พัดลม โบล์เวอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงให้คำปรึกษา บริการติดตั้ง และบริการซ่อมสินค้า

 
 

สาขา 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543 (20 MAR 2000)
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Grundfos และท่อ PVC ท่อน้ำไทย ธุรกิจได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในภาคอุตสาหกรรม

 
 

สาขา 2 บริษัท โลกปั้มน้ำ แอนด์ มอเตอร์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 (25 JAN 2006)
ได้ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น จำหน่ายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ ปั๊มน้ำ สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร รวมถึงบ้านพักอาศัย อันเนื่องมาจากการยึดหลักมองการณ์ไกล สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

 
 

สาขา 3 บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 (27 FAB 2009)
เป็นศูนย์บริการปั๊มน้ำ Grundfos ในเขตภาคใต้ โดยมีช่างซ่อมประจำศูนย์บริการ ในการให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

 
 

สาขา 4 บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แอนด์ มอเตอร์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 (8 JUN 2010)
เป็นศูนย์บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ Leader บริการติดตั้งตลอดจนให้คำปรึกษา และออกแบบระบบน้ำ ด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญงาน พร้อมให้บริการด้านข้อมูลของสินค้าทุกประเภท

     

สาขา 5 บริษัท ยูโรฮาสคอน จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (21 FEB 2014)
เป็นศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ปั๊มน้ำ มอเตอร์ เกียร์ พัดลม โบล์เวอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงให้คำปรึกษา บริการติดตั้ง และบริการซ่อมสินค้า

     
  ศูนย์บริการ SERVICE CENTER WPM GROUP
 
Untitled Document
           
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
081-5408734
  บริษัท โลกปั้มน้ำ แอนด์ มอเตอร์ จำกัด    
094-5856159
  บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด        
  บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แอนด์ มอเตอร์ จำกัด
  บริษัท ยูโรฮาสคอน จำกัด    
       
  © Copyright 2011 WPM GROUP