หจก.เวิล์ดปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
รางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่น
ธุรกิจประเภทที่ 3 ประจำปี 2544
บจก.โลกปั้มน้ำ แอนด์ มอเตอร์
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายดีเด่น
ประจำปี 2549
As an authorized dealer of Grundfos (Thailand) Limited
in 2007
รางวัลลูกค้าดีเด่น จาก
บจก. ภาคใต้อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย
       
หจก.เวิล์ดปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายดีเด่น
ประจำปี 2550
รางวัลเฮฮา สัมนากรุนฟอส์ ระยอง
Team Building
หจก.เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายดีเด่น
ประจำปี 2551
หจก.เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่าย
ยอดเยี่ยม ประจำปี 2552
       
As an authorized dealer of Grundfos (Thailand) Limited
in 2010-2011
บจก. ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
ประจำปี 2553

บจก. ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายที่มี
ศักยภาพดีเด่น ประจำปี 2554

บจก. ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
ประจำปี 2556
       
บจก. ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
ประจำปี 2557
บจก. ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
ประจำปี 2558
บจก. ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
บจก. ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่งฯ
รางวัลชนะเลิศ ตัวแทนจำหน่ายยอดเยี่ยม
ประจำปี 2560
       
   
As a PLATINUM authorized dealer of Grundfos (Thailand) Limited
from March 2018 - February 2019
As a SCALA2 MASTER PRODUCT DEALED of Grundfos (Thailand) Limited
from March 2018 - February 2019
   
 
Untitled Document
           
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ปั้ม แอนด์ มอเตอร์ เทรดดิ้ง
081-5408734
  บริษัท โลกปั้มน้ำ แอนด์ มอเตอร์ จำกัด    
094-5856159
  บริษัท ดับบลิว พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์ เซอร์วิส จำกัด        
  บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม แอนด์ มอเตอร์ จำกัด
  บริษัท ยูโรฮาสคอน จำกัด    
       
  © Copyright 2011 WPM GROUP